piatok 18. septembra 2009

Koše z potuliek - Budapešť

Cez leto sme sa zatúlali aj do Budapešti. Cieľ našej cesty bolo síce Tropikárium, ale zastavili sme sa na krátku chvíľu aj na Hradnom vrchu v časti Buda. Na samom vrchu boli rozložení remeselníci s ukážkami svojej práce.

Vo viacerých stánkoch predvádzali hlavne ženy pletenie zo slamy, rákosu. Plietlo sa na formách, slama i v ruke. A zo štiepaného rákosu sa na krosnách robili drobné koberčeky. Veľmi obdivované boli najmä tašky a košíky. Ako stvorené na nákup zeleniny na trhu.

Na jednom mieste bola aj niekoľko košíkov pletených z vrby. Objavili sa aj opletané fľaše zo štiepaného prútia.

Najviac pozornosti však vzbudilo bábkové divadlo vyrobené z vŕbového prútia . Okrem samotného divadla boli upletené z prútia aj korpusy jednotlivých bábok.


Na záver malá pohľadnica z letnej Budapešti

Tuškovník z pedigu - oplet jedným prútom


Jednoduchý obal na ceruzy z pedigu

Pripravíme si:

pevné dno vhodného rozmeru (napríklad 11 cm) z MDF dosky, preglejky ...,

pedig 2,25 a z neho osnovy dĺžky cca 35-40 cm, počet podľa počtu dierok v dne,

niekoľko dlhých prútov z pedigu,

nádobu s vodou, uterák na kolená, záhradné nožnice nožnice, meter, šidlo alebo tenká ihlica na pletenie.


Voľné prúty aj s osnova.mi namočíme do vody. Po cca 20 minútach osnovy vyberieme z vody a nastrkáme do pevného dna podľa obr.: 1. Na spodnej strane dna presahujú asi 5 cm.

Osnovy zaistíme upletením „venčeka“. Začneme ľubovoľnou osnovou, ktorú opatrne zohneme a prepletieme popred druhú a poza tretiu osnovu – vlastne koniec prvej osnovy sa zozadu oprie o tretiu osnovu v poradí (obr.:2.,3.)

Tento postup („pred jednou, za jednu“) opakujeme postupne zo všetkými osnovami.(obr.4)

Pri poslednej osnove postupujeme rovnako. Pomôžeme si tak, že prvú osnovu máličko vytiahneme (obr.:4.,5.) a tým si urobíme miesto pre zasunutie poslednej osnovy. Nakoniec sa okolo celého dna vytvorí venček (obr. 6.), vďaka ktorému osnovy pevne držia na svojom mieste.
Na vlastnú prácu použijeme oplet jedným prútom „pred dve, za jednu“, tzv. japonská väzba jedným prútom (obr. 7.,8.). (Tento oplet môžeme použiť v prípade, keď počet je osnov nedeliteľný troma, v opačnom prípade by oplet neviazal a práca by sa rozpadla. .)

Pokračujeme až do požadovanej výšky hotovej práce stále rovnako, t.j. Pred dve, za jednu. Pri nadpájaní nového opletacieho prútu postupujeme tak, že koniec starého a začiatok nového skrížime tak, aby sa opierali o susedné osnovy (obr. 9).

Počas práce sa snažíme osnovy udržiavať vo vzpriamenom stave – má to vplyv na súmernosť a stabilitu konečného diela.

Po dosiahnutí zvolenej výšky prácu ukončíme jednoducho tak, že prút, ktorým sme plietli ohneme pri poslednej osnove, zastrihneme na dĺžku asi 1,5 cm a zasunieme pomocou šidla k tejto osnove (obr. 10)


Teraz prácu, hlavne jej vrchnú časť, opäť namočíme na niekoľko minút do vody. Budeme robiť uzávierku a tam je dôležité, aby boli prúty ohybné a dalo sa s nimi ľahko pracovať.

Spôsobov ukončenia je veľmi veľa. Pri výrobkoch, ktoré nebudú namáhané stačí urobiť podobný venček, akým sme istili osnovy zo spodnej časti pevného dna.

Ukážeme jeden zo základných spôsobov ukončenia, vhodných pre pedig, v dvoch krokoch

1. krok

Prúty osnovy ohýbame smerom dole poza najbližší prút zprava (obr.11).

Toto postupne opakujeme zo všetkými osnovami. Pri poslednom si pomôžeme tým, že prvý oblúčik trochu povytiahneme (obr.12) a tým si pripravíme miesto pre ostávajúcu osnovu..

Teraz nám všetky osnovné prúty trčia smerom dole a von.

2. krok

Zoberieme osnovu a prehneme ju poza jednu a cez medzierku smerom dovnútra (obr.13.,14.). V tejto fáze musí byť pedig dostatočne mokrý, preto, ak treba, radšej prácu na pár minút ponoríme do vody.

Dobrá kontrola, či robíme všetko tak, ako má byť je pohľad do vnútra výrobku. Z každej medzery medzi dvoma osnovami by mal trčať jeden prút.

Prácu necháme usušiť a na záver vo vnútri odstrihneme všetky prebytočné osnovy.
pondelok 24. augusta 2009

Zaujalo ma I.

Pri dovolenkových potulkách v zahraničí ma zaujalo niekoľko kúskov, ktoré majú vzťah ku košíkom, pleteniu, ratanu, vŕbe a inému podobnému materiálu.

Začíname v Poľsku, konkrétne v Krakove, poľskom kráľovskom meste


Na obrovskom Hlavnom námestí, ktoré dodnes slúži nielen ako miesto obchodu ale i zábavy sa zrazu objavila pani v dobovom oblečení s nádherným starodávnym kočiarom.Ľudia sa pri nej radi zastavovali a fotografovali.Mňa samozrejme najviac zaujal povoz, preto som sa pokúsila zaznamenať pár detailov.


Na tomto obrázku je vidieť, že kostru tvorí kovová konštrukcia, na ktorú je pripevnených veľa druhov výpletu. Pozornosť si zaslúži dômyselná konštrukcia posuvnej strechy a aj jej ukončenie, ktoré pravdepodobne slúžilo aj na uľahčenie prenášania.
Na ďalšom obrázku vidieť, že kočiar mal aj okienka, aby sa dieťa mohlo pozerať aj do strán. Aj keď neviem, či z korbičky dovrchu naplnenej perinami malo šancu vidieť niečo iné ako oblohu :)