pondelok 29. januára 2007

Zvonček z pedigu II.

Začiatok pletenia zvončeka je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade . Zoberieme 8 prútov v dľžke cca 40 až 50 centimetrov a pomocou podložky ich pripevníme na formu.Pripravíme si jeden dlhší prút a rozdelíme ho na dve nie úplne rovnaké časti. Zhyb upravíme ako keby sme chceli prút žmýkať do oboch strán. Tám ho v mieste ohybu zmäkčíme a zabránime zlomeniu


(Po kliknutí na fotku je v detaile vidieť zakrútenie prútu)
Prút zohneme a pripevníme na prvú dvojicu osnov podľa obrázka


Prút pretočíme a založíme za ďalšiu dvojicu osnov.Pletieme vlastne opletok dvoma pozdľž celej formy

Pri nastavovaní dalšieho prútu je výhodné, ak oba konce nekončia na jednom mieste. Práve preto je dobré, keď na začiatku prút rozdelíme na nerovnaké časti.


Po ukončení pletenia tela zvončeka konce upravíme zatĺkaním a spravíme uzávierku.


Okrem spôsobu popísaného v predchdzajúcom článku (točená zavierka), je možné na ukončenie osnovy použiť doslova čokoľvek. Napríklad aj takúto madeirovú uzávierku.


Zvonček chytíme do ruky podľa obrázka. Zoberieme dvojicu osnov a smerom doprava ju prepletáme za prvú, pred druhú, za tretiu dvojicu osnov von.


Postup opakujeme s každou daľšou dvojicou osnov s pomôckou:
ZA, PRED, ZA von dookola, kým sa "neminú" všetky osnovy.


Nakoniec všetky osnovy povyrovnávame a konce prestrčíme dnu, kde ich odstrihneme.
Úplne dokončenie (srdiečko zvončeka) je popísané v predchádzajúcom príspevku

Žiadne komentáre: